Sånglektioner i Stockholm


Josefin Eriksson ger sånglektioner i sin lokal i centrala Stockholm och är utbildad på Örebro Musikhögskola i jazz, pop, rock, soul, country, visa och musikal,

Josefin har jobbat som sångpedagog i egen regi sedan 2007 och jobbar heltid i sin egen firma.

För bokning: info@josefineriksson.se

Besök gärna min hemsida: http://www.josefineriksson.se

JosefinEBB1-1

Annonser